Ռոքն ռոլի յոթ սերունդները (չորորդ մաս)

Հեվի մետալ (երբեք մի աս երբեք)