Ռոքն ռոլի յոթ սերունդները (երրորդ մաս)

Փանկ ռոք (դատարկության սերունդը)