Ուսումնական երրորդ շրջան նախագծեր. Անհատական աշխատաժամանակ 2021թ.

Կրթահամալիրային ձայնագրություններ և մշակումներ

Էլեկտրոնային երաժշտության լաբորատորիայի

Համերգների, կրթահամալիրային այլ միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կրթահամալիրային միջոցառումների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ

Սարքավորումների վերանորոգում