Երաժշտական Լաբորատորիան հրավիրում է

https://www.youtube.com/watch?v=FSgtw6H28DU&feature=youtu.be

13.11.14-ին

ժամը՝ 12:00

Վայրը՝ Գեղարվեստի ավագ դպրոցի տանիք