Երաժշտական լաբորատորիա ակումբի ապրիլ ամսվա հաշվետվությունը

Երաժշտական լաբորատորիայի ծրագիրը

Սովորողների թիվը՝  10

Պարապմունքների քանակը՝ շաբաթական 4 ժամ

Հայ վրաացական գեղարվեստ  նախագիծ